Tempahan

Langkah 1 » Tempahan Pakej

 • Pax
 • Harga (RM)
 • Kuantiti
 • Jumlah
 • Dewasa
 • Kanak-kanak berkatil
 • Kanak-kanak tanpa katil
 • Bayi dengan seat
 • Bayi tanpa seat
 •  
 •  
 • SubTotal
Syarat-Syarat :
1. Sebarang pembatalan tempahan pakej harus dibuat dalam masa 48 jam.
2. Selepas 48 jam segala pembatalan tiada pemulangan wang akan dibuat.
3. Nota : Sila baca terma dan syarat sepenuhnya .

- Saya telah baca serta faham sepenuhnya terma dan syarat yang telah ditetapkan. Saya juga bersetuju dengan terma dan syarat yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur iaitu jomlahcuti.com